Về chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Nhà máy Spring Zibo Gold-Star Fax: 86-533-5180699 Điện thoại: 86-18953370003 Người liên hệ: ShenMeng Email: jinxing@jxth.cn ADD: Trung Bắc 3 Rd, Khu phát triển kinh tế, Zichuan Zibo Trung Quốc

ZIBO GOLD-STAR SPRING nhà máy

Fax: 86-533-5180699

Điện thoại: 86-18953370003

Người liên hệ: ShenMeng

Email: jinxing@jxth.cn

ADD: Trung Bắc 3 Rd, Khu phát triển kinh tế, Zichuan Zibo Trung Quốc