TRONG KHOẢNG

ZIBO GOLD-STAR SPRING nhà máy

ZiBo Gold-Star Spring Nhà máy, được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1984, chuyên sản xuất các yếu tố đàn hồi khác nhau, chẳng hạn như van mùa xuân cho động cơ, đình chỉ mùa xuân cho xe và tất cả các loại máy móc mùa xuân cũng như mùa xuân loạt đặc biệt.

NÓNG BỨC

Chào đón đến cửa hàng của chúng tôi chào đón đến cửa hàng của chúng tôi